Info

  • Denne siden vil inneholde informasjon til medlemmene av forvaltningslaget Kvina Elveeierlag. 

 

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

 

Laget har fått ny postadresse:

Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning
Postboks 36
4490 Kvinesdal

E-post: post@kvinaelveierlag.no