Om oss

Adresse:
Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning
Postboks 36
4490 Kvinesdal

E-post: post@kvinaelveierlag.no

Sameiet Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning er et lag stiftet av jordskifteretten for å ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgaver av anadrom laksefisk som er gitt etter endringer i lakseloven i 2012.
Laget ble konstituert 23.mars 2013.
Laget driver ikke  med næringsmessige eller markedsmessig utnyttelse av fiskeressursene, men ivaretar felles forvaltningsoppgaver som:

  • Regulering av fisket
  • Fiskeoppsyn
  • Informasjon
  • Smitteforebyggende tiltak
  • Fangststatistikk og rapportering
  • Kultiveringstiltak
  • Bestandsovervåking
  • Utarbeide driftsplan

Laget finansieres ved avgift fra fiskekortsalget til de enkelte fiskerettshaverne. Alle fiskerettshavere er pliktig til å delta i laget og ingen kan melde seg ut.

Laget er registrert i foretaksregisteret som tingsrettslig sameie. Org.nr.: 911 980 231