Info

  • Denne siden vil inneholde informasjon til medlemmene av forvaltningslaget Kvina Elveeierlag. 

Årsrapport 2016

Årsmøteprotokoll 2017

Driftsplan for Kvina

 

 

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

 

Laget har fått ny postadresse:

Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning
Postboks 36
4490 Kvinesdal

E-post: post@kvinaelveierlag.no